Formule Half Internaat: uw kind kan in onze school terecht van 7u00 tot 19u00 en tijdens de schoolvakanties.

Onze schooluren lopen van 8u25 tot 15u25 en op woensdag tot 12u10. De middagpauze van 12u10 tot 13u25. De voor- en nabewaking is in alle scholen betalend. Toch gaan we er prat op dat u bij ons de beste kwaliteit krijgt voor uw prijs! Wij investeren fors in de opvang. Geen enkele school heeft zoveel personeelsleden als wij in de voor- en de nabewaking !

De praktische regeling:

1. Voor de voorbewaking betaalt  € 0,75 wanneer u uw kind brengt tussen 7u00 en 8u00. Dit wordt automatisch geregistreerd via ons scansysteem (vingerscan of badge). Door dit systeem hoeven de bewakingsjuffen niets meer te noteren en kunnen ze zich volledig richten op hun bewakingstaken. Verder zal de afrekening ook zeer accuraat kunnen gebeuren.

2. De betalende nabewaking begint om 15u45. Vanaf dan wordt er telkens € 0,75 aangerekend voor elk startend half uur. Door afspraken in het OOM (Onderwijs Overleg Mechelen) en LOKO (Lokaal Overleg Kinderopvang) zijn wij genoodzaakt een eerste telling door te voeren om 15u45. Dat betekent dus dat elke school moet aanrekenen voor elk “begonnen” half uur en niet voor het “voorbije”. Ook het vertrekuur wordt geregistreerd via het scansysteem. De stad Mechelen heeft de betoelaging voor de kinderopvang gehalveerd. Ook de vier gesco’s die werden toegekend aan onze school, zullen wij voortaan voor 50% zelf moeten betalen. Daar hangt een serieus prijskaartje aan vast voor de ouders. Voortaan moet er ook middagtoezicht betaald worden: onze school heeft een zeer lange middag (anderhalf uur, waarvan het eerste en laatste kwartier gratis moeten zijn). Voor het andere uur moeten wij ook de leerkrachten en toezichters betalen om toezicht uit te oefenen. Hiervoor dienen wij 75 cent per middag aan te rekenen (50 cent toezichtkosten en 25 cent kosten eigen aan het Half Internaat voor extra personeel). Opgelet, in sommige scholen zal er slechts 50 cent gevraagd worden, maar zij hebben vaak maar één uur middagpauze en ze hebben geen half internaatskosten!

3. Kom zeker uw kind afhalen voor 19u00! Vanaf 19u05 wordt er € 10 aangerekend! Wij verzorgen de voor- en nabewaking nog steeds autonoom. Zolang wij op deze manier een degelijke en kwaliteitsvolle kinderopvang kunnen organiseren, blijven de tarieven onaangepast. Wanneer zich echter in de toekomst veranderingen opdringen, zullen wij eerder de prijs verhogen dan aan kwaliteit inboeten.  Het is toch van het grootste belang dat uw kinderen in handen zijn van toegewijde mensen die zowel de kinderen als de school een warm hart toedragen.

4. Leerlingen die in de avondbegeleiding blijven en alleen naar huis mogen, dienen een schriftelijke bevestiging bij te hebben voor het alleen verlaten van de school . Na die schriftelijke bevestiging,  ontvangt uw kind een gele toelatingskaart om alleen de school te kunnen verlaten.  

Andere kosten

 

 • Door de nota over de maximumfactuur in het onderwijs wordt nogmaals benadrukt dat het basisonderwijs gratis moet zijn voor wat de zaken betreft die nodig zijn om de eindtermen te bereiken. Bij ons is dat steeds zo geweest.Noch Het Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, noch Scholengroep 5, noch onze school,  vraagt rechtstreeks of onrechtstreeks, inschrijvingsgeld van de ouders.U betaalt slechts € 7O per schooljaar voor de  lagere schoolkinderen en € 35 voor kleutertjes, voor de georganiseerde verplichte (dag)activiteiten waaronder bezoek aan theater, musea, kinderboerderij, overige schoolreizen, zwemlessen,  …Leerboeken en schriften worden gratis ter beschikking gesteld. Bij verlies of opzettelijke beschadiging moeten de ouders de waarde vergoeden.
 • Voor de GWP’s (Geïntegreerde WerkPeriodes) zoals zee- en sneeuwklassen mag er 400 euro gevraagd worden op een schoolloopbaan. Dit bedrag wordt bij ons verdeeld over de zes jaren van de lagere school en maandelijks gefactureerd. Kinderen die het jaar overzitten in het jaar van een GWP, dienen de tweede keer wel een extra bijdrage te betalen. Kinderen die instromen vanuit een andere school, zullen ook 400 euro aangerekend worden en de som zal opgesplitst worden naargelang het aantal jaren ze hier op school verblijven.

Iedere dag noteert de klastitularis of een leerling het ontbijt, middag- of avondmaal gebruikt. Om 9u00 worden de bestellingen afgesloten. Na een periode van één maand krijgt u een afrekening. Hierop staat vermeld wat er allemaal verbruikt werd en wanneer er dient betaald te worden. Wij zijn geen handelszaak en beschikken ook niet over extra financiële middelen. Alles wat we aanbieden moet ook aan de leverancier betaald worden. Daarom vragen wij uitdrukkelijk om de betaaldatum te respecteren.Doorheen de dag kan uw kind verschillende maaltijden nuttigen. We zetten ze even op een rijtje:1. Ontbijt: € 2,00. Het ontbijt wordt genomen om 7u45. Wij opteren voor een gezond ontbijt met een variatie aan granen, yoghurt, boterhammen en beleg. Als drank zal er melk en thee worden aangeboden.

Warme maaltijd : € 3,70.
Inbegrepen in  de prijs : soep, hoofdgerecht, nagerecht en drank. Als je de prijs-kwaliteit vergelijkt is dit echt zeer scherp. We hebben vorig jaar de prijzen van de warme maaltijden vergeleken met de andere scholen van alle netten en onze prijs is duidelijk bij de laagste! Voor het voorziene bedrag halen wij er het maximum uit. Wij krijgen immers geen subsidies. In de lagere school hanteren we de “buffetvorm”. Enerzijds stimuleren we de kinderen om van alles te proeven, anderzijds kunnen de kinderen zelf leren inschatten wat ze kunnen opeten. Bijhalen is altijd mogelijk. Avondmaal: € 3,00. Het avondmaal is een volwaardig eetmaal. Op dinsdag en donderdag zal er steeds een warm avondmaal worden voorzien , de andere dagen is dit een broodmaaltijd. De menu zal telkens verschijnen aan de deur van de eetzaal en op de website. De kleuters en de kinderen van het lager eten samen om 17u00.

Andere drank tijdens de speeltijden

Wij voorzien voor al onze leerlingen aan een forfaitaire prijs van € 0,40 per dag. In de voormiddag kunnen de leerlingen kiezen tussen melk of water, in de namiddag is er water. De leerlingen drinken zoveel ze willen. De regeling geldt telkens voor één jaar. We kunnen niet per seizoen werken, want de prijs is berekend voor een gans schooljaar. U weet ook dat in de warme zomermaanden de leerlingen veel meer drinken dan in de wintermaanden. Dit is de spreekwoordelijke ‘bluts met de buil’. Er kan dus steeds gedronken worden van 8u30 tot 15u30. Wanneer uw kind wil drinken in de nabewaking, kan het een jeton verkrijgen bij de mensen van de nabewaking om een gezonde drank uit de automaten te halen. Een jeton kost € 0,80 en komt op de betaalstaat. Ook dan kan nog steeds water gedronken worden. De leerlingen brengen geen eigen drank mee. Wij opteren in onze school voor zoveel mogelijk glas en herbruikbare materialen en er is genoeg keuze aan democratische prijzen.. Ook wordt daarmee voorkomen dat er drank lekt of vloeit in de boekentassen, een vervelende zaak die erg onaangenaam is, zowel voor de leerling als voor de leerkracht.      

Onze Leerkrachten

 • L6a
 • L5a
  5A
  Juf Els
 • L4c
  4C
  Juf Kirsten
 • L5b
  5B
  Juf Julie
 • L2c
  2C
  Meester Andy
 • 1Ka
  Juf Ann-Sophie
 • 1Kb
  Juf Petra
 • 1Kc
  Juf Chris
 • 1Kd
  Juf Kirsten
 • 2Ka
  Juf Nathalie
 • 2Kb
  Juf Christel
 • 2Kc
  Juf Ann
 • 3Ka
  Juf Annelies
 • 3Kb
  Juf Kelly
 • 3Kc
  Juf Anja
 • 1A
  Juf Kathleen
 • 1B
  Juf Christel
 • 2A
  Juf Inne
 • 2B
  Juf Inge
 • 3A
  Juf Mendel
 • 3B
  Juf Van Geesbergen
 • 1C
  Juf Peeters
 • 4B
  Juf Carina