Schoolstraat vanaf 11 juni

Veilige schoolomgevingen zijn een belangrijk aandachtspunt, maar meestal een complex gegeven. Om de moeilijke situatie in de buurt van GO! basisschool GO Shil! aan te pakken, wordt de laatste weken van het lopende schooljaar geëxperimenteerd met de invoeren van 2 schoolstraten: Onze-Lieve-Vrouwekerkhof en Louizastraat (tussen Onze-Lieve-Vrouwestraat en Lange Nieuwstraat). 

In een schoolstraat worden wagens niet toegelaten bij het openen en sluiten van de school. Uitrijden mag wel altijd. Door deze manier van werken wordt een veilige, verkeersarme zone gecreëerd in de onmiddellijke omgeving van de school.

Schepen van mobiliteit Marina De Bie legt uit: “We hebben het concept ‘schoolstraat’ ondertussen op 2 locaties uitgeprobeerd: na een proefproject in de Boetestraat, is er nu een ruime zone schoolstraten actief in de Thaborstraat en omgeving. We weten ondertussen dat het principe werkt en dat dit over het algemeen goed gerespecteerd wordt. Omdat kinderen met de wagen afzetten aan de poort niet meer gaat, zorgt dit er bovendien voor dat ouders nadenken over hoe ze hun kind naar scholen brengen. Ook dat is een positief gegeven. We gaan er van uit dat ook deze proef een positief effect zal hebben.”

“De omgeving van Go Shil! leent zich uitermate voor het invoeren van een schoolstraat”, vult schepen van Onderwijs Marc Hendrickx aan. “Met het uitproberen van een schoolstraat trachten we de lokaal bestaande verkeersproblematiek op te lossen, opdat de schoolgaande jeugd de schoolomgeving veilig kan betreden. Het spreekt voor zich dat ik als schepen van Onderwijs elke beslissing toejuich om de veiligheid van een schoolomgeving te verbeteren. Voor dit proefproject werken we nauw samen met basisschool Go Shil! die zelf groot voorstander is. De stad Mechelen toont zich met deze aanpak weer een goede bondgenoot met de Mechelse onderwijspartners. De politie zal ter plekke aanwezig zijn om alles in goede banen te leiden.”  

De schoolomgeving van de GO Shil! is al lang een moeilijk punt in de ochtend- en avondspits. De invoering van een schoolstraat moet hier een oplossing voor bieden: door het verkeer weg te houden uit het eerste stuk van de Louizastraat en uit het Onze-Lieve-Vrouwekerkhof kunnen de vele fietsers en voetgangers op een veilige manier de school in en uit. De hectische situatie vlak voor de ingang wordt op deze manier vermeden en ouders die hun kinderen met wagen brengen kunnen aanrijden via Onze-Lieve-Vrouwestraat of Lange Nieuwstraat. Willem Mestdagh, directeur GO! basisschool GO Shil! legt uit: “Reeds geruime tijd kaarten ouders en bewoners de onveilige verkeerssituatie aan de schoolpoort aan bij de school en bij de stad. Sommigen maken zich ook zorgen over de luchtkwaliteit. Uiteraard ligt de veiligheid en de gezondheid van de kinderen ons nauw aan het hart en ondersteunen we dit proefproject. We zijn ervan overtuigd dat er dankzij de beperkte tijdstippen voldoende alternatieven zijn voor elke verkeersdeelnemer.”

Omdat de impact van dergelijke maatregelen op de globale circulatie moeilijk in te schatten zijn en mensen zich eerst moeten aanpassen aan de nieuwe situatie vooraleer eventuele verbeterpunten duidelijk worden, start het project op proef. Deze proef start op 11 juni en loopt tot het einde van het schooljaar. Op 2 juli wordt een vergadering voor school, ouders en buurt georganiseerd om het proefproject te evalueren. 

Praktisch

           Proefproject van 11 juni t.e.m. 30 juni

           Onze-Lieve-Vrouwekerkhof en Louizastraat (tot Lange Nieuwstraat)niet toegankelijk

van

o   7.45u tot 8.30u          (ma-vr)

o   15.00u tot 15.45u       (ma-di en do-vr)

o   11.45u tot 12.30u       (woe)

flyer-schoolstraat

Geschreven door Willem Mestdagh

Comments are closed.